Skupina BEL

Skupina BEL je medzinárodný rodinný podnik riadený už piatou generáciou francúzskych zakladateľov a radí sa medzi najväčších svetových výrobcov v kategórii porciovaných syrov. Za rastom skupiny BEL stoja najmä silné kľúčové značky Veselá kráva®, Kiri®, Mini Babybel® či Leerdammer® – vo všetkých prípadoch s vedúcim postavením na trhu a geografický mixom obchodných aktivít.

Produktové portfólio firmy je omnoho väčšie, tvorí ho približne 25 medzinárodných i lokálnych značiek, pod ktorými sa predávajú syry a ďalšie mliečne produkty. Sortiment je dostupný vo viac ako 130 krajinách sveta, spoločnosť vlastní 30 výrobných podnikov na 5 kontinentoch a má komerčné zastúpenie v 33 krajinách sveta. K realizácii rastovej stratégie skupiny prispieva svojim úsilím takmer 12 600 zamestnancov.

 

Na českom a slovenskom trhu pôsobí skupina BEL od roku 1995 a v súčasnej dobe zamestnáva v týchto krajinách cez 800 ľudí. V České republike sa výrobný závod nachádza v Želetave a na Slovensku v Michalovciach. Komerčné zastúpenie spoločnosti sídli v Prahe a Bratislave.

Firemné poslanie o ktoré sa opiera naše každodenné úsilie

Značky našich syrov a ich porciované variácie si získavajú obľubu na celom svete už dlhšie než 150 rokov. Sú stelesnením našich výrobných skúseností, nášho záväzku postupovať v oblasti bezpečnosti a kvality bez akýchkoľvek kompromisov. Súčasne reprezentujú taktiež všetky výhody vyplývajúce z dostupnosti mliečnych výrobkov pre čo najširší počet ľudí.

Aktuálne je možnosť dopriať každému zdravú a udržateľnú stravu prioritní výzvou pro celou spoločnosť. V snahe nájsť dlhodobé riešenia pribežne vylepšujeme naše produkty. Ako rodinná firma si uvedomujeme, ako je dôležité orientovať sa v našich aktivitách na budúce generácie.

Zaväzujeme sa k ponuke značiek s najvyššou inovatívnou hodnotou a vysokou mierou zodpovednosti v oblasti výroby zdravých mliečnych výrobkov a ovocných snackov. S cieľom dosiahnuť tento cieľ neustále zlepšujeme nutričné hodnoty a prírodný základ v našich receptúrach. Rozširujeme taktiež náš sortiment v snahe vytvárať ponuku produktov dostupných pre každého, kdekoľvek a kedykoľvek. Úzko spolupracujeme s našimi partnerskými producentami v rámci skupiny Bel Group v snahe zaistiť udržateľné poľnohospodárske postupy, ktoré sú zárukou zodpovednej produkcie mlieka. Upravujeme obaly našich výrobkov tak, aby sme zaistili biologickú odbúrateľnosť a/alebo recyklovateľnosť. Podporujeme globálne iniciatívy v boji proti zmene klímy, znižujeme vlastnú produkciu emisie skleníkových plynov a súčasne pomáhame znižovať emisie firiem, s ktorými spolupracujeme.

Všetky tieto iniciatívy sú ambiciózne, ale súčasne sú aj realizovateľné. A ak sa k niečomu zaviažeme, konáme tak v celosvetovom merite, pre dobro všetkých.

Tato nová identita predstavuje naše poslanie a záväzky. Je navrhnutá tak, aby nám pomohla pri propagácii a zdôrazňovaní uvedených hodnôt, s cieľom zaistiť pokračujúci záujem zo strany spotrebiteľov a posilňovať náš image spoločensky zodpovednej firmy.